utanspelpaus.se logo

Skillnader När Det Kommer till Spelberoende hos Män och Kvinnor

En ny studie från Sahlgrenska universitetssjukhusets mottagning för spelberoende och skärmhälsa har avslöjat att män och kvinnor kan bli beroende av spel på olika sätt. Forskningen fann att det finns skillnader i hur könen påverkas av spelberoende.

Tidigare studier har visat att spelberoende kan påverka människor negativt, och denna nya forskning fördjupar förståelsen av detta problem. I studien analyserades olika beteendemönster hos män och kvinnor som lider av spelberoende.

Resultaten indikerar att det finns distinkta skillnader i hur dessa två grupper blir beroende av spel. Det är viktigt att fortsätta forska på detta område för att kunna utveckla effektivare behandlingsmetoder och stöd för personer som lider av spelberoende.

Denna nya studie ger en grund för vidare forskning och insikter om hur man kan hantera detta problem på ett mer individualiserat sätt.

Deprimerade innan Spelandet Börjar

Studien avslöjar att kvinnor som börjar spela om pengar ofta är deprimerade redan innan de tar sitt första spelsteg. Männen, å andra sidan, blir deprimerade först efter att de har spelat i flera år. Spelberoende är fortfarande mer utbrett bland män, men det ökar snabbt bland kvinnor. Forskarna menar att det blir allt viktigare att ta hänsyn till skillnaderna mellan män och kvinnor för att ge adekvat behandling till alla.

Sambandet Mellan Spelberoende och Psykisk Ohälsa

En av studierna visar att det finns en koppling mellan allvarligare spelberoende och psykisk ohälsa. En annan studie avslöjar flera skillnader mellan mäns och kvinnors spelberoende. Enligt Anna Söderpalm Gordh, forskningssamordnare, har de valt att studera personer som faktiskt söker hjälp på deras mottagning, istället för att titta på hela befolkningen.

Kvinnor Mer Deprimerade Innan Spel, Män Spelar för Att Fly

Kvinnor oftare uppger att de är deprimerade innan de börjar spela, medan män oftare spelar för att komma undan sina problem. Kvinnor verkar också bli beroende av spel snabbare än män. Åldersmässigt och när det kommer till att söka hjälp finns det också skillnader, där kvinnorna i studien var äldre när de sökte hjälp och många av dem var ensamstående föräldrar.

Ångest och Depression Hos Kvinnor, Alkohol och Droger Hos Män

En tydlig skillnad som framkom i studien var att kvinnor lider mer av ångest och depression än män. Å andra sidan, män med spelproblem tenderar att konsumera mer alkohol och droger. Anna Söderpalm Gordh betonar att en särskild grupp som behöver uppmärksammas är ensamstående mödrar som är deprimerade, har ångest och spelar på online casinon. Det finns flera riskfaktorer för spelberoende.

Många Skillnader Mellan Män och Kvinnor i Spelberoende

Studien visade på många skillnader mellan män och kvinnor när det gäller spelberoende. Dessa skillnader omfattade ålder, orsaker till spelande, livssituation, varaktighet av spelande, alkohol- och drogproblem, förekomsten av andra sjukdomar samt vägarna som leder till spelmissbruk.

Enligt Beroendecenter i Stockholm leder snabba spel med kort tid mellan insats och resultat, som spelautomater, oftast till problematiskt spelbeteende. Även spel där spelaren tror sig ha speciell kunskap för att vinna, som trav, vadslagningsspel och poker, utgör risker.

Vägar till Spelmissbruk

Det finns olika vägar som kan leda till spelmissbruk. Att förstå dessa vägar är viktigt för att förebygga och behandla spelberoende. Vissa spel, som spelautomater med snabba insatser och resultat, har visat sig vara mer benägna att leda till problematiskt spelbeteende. Även spel där spelaren tror sig ha speciell kunskap för att vinna, som trav, vadslagningsspel och poker, utgör risker.

Diagnostiska Kriterier för Spelberoende

För att ställa diagnosen spelberoende krävs att fyra eller fler av nio specifika kriterier är uppfyllda. Dessa kriterier är nödvändiga för att identifiera och behandla spelberoende på ett effektivt sätt. Att tidigt känna igen dessa kriterier kan vara avgörande för att hjälpa individer som drabbats av spelberoende.

Sammanfattningsvis visar forskningen på betydande skillnader mellan män och kvinnor när det gäller spelberoende. Dessa skillnader, tillsammans med de diagnostiska kriterierna, ger en ökad förståelse för hur spelberoende påverkar olika individer och hur det kan behandlas.

Att vara medveten om dessa faktorer är viktigt för att arbeta mot att minska förekomsten av spelberoende och dess negativa konsekvenser.

Johan Larsson | Uppdaterad: november 24, 2023