utanspelpaus.se logo

Ökad risk för spelproblem under lågkonjunktur

Spelproblem blir allvarligare och mer utbredda när ekonomin går dåligt. Den pågående ekonomiska krisen förväntas förvärra detta problem och göra det ännu svårare för dig om du redan kämpar med spelmissbruk.

Pandemin har verkligen gjort situationen värre, och många som söker hjälp upplever nu mer problem med spelande än tidigare. Det verkar som att när ekonomin krymper, ser en del människor spel som ett sätt att lindra sina ekonomiska bekymmer, och det kan leda till ett farligt beroende.

Vissa grupper är särskilt utsatta

Några av de grupper som anses vara benägna att drabbas av spelproblem inkluderar arbetslösa, individer med psykiska problem och en tillvaro som kantas av ekonomisk press. Människor som saknar utbildning eller har funktionshinder är också mer mottagliga.

Många av de som riskerar att drabbas av spelproblem ägnar sig åt online spel på svenska eller utländska plattformar. De samhällskostnader som är förknippade med spelproblem är betydande och uppskattas vara cirka 9 miljarder SEK år 2021. Det är därför viktigt att regeringen, regionerna och företagen tar förebyggande åtgärder för att minska de skadliga effekterna av spelproblem.

Orsaker till spelproblem

Spelproblem under ekonomisk nedgång har flera orsaker. Arbetslöshet är en av dem. När det inte finns tillräckligt med jobb och ekonomin är instabil, ökar risken för att människor ska börja spela för att försöka lösa sina ekonomiska problem.

Att vara arbetslös kan ge en känsla av hopplöshet och förtvivlan, och det kan driva folk att leta efter tröst i spelandet. Dessutom, när ekonomin är dålig, kan ekonomisk stress få människor att ta risker i hopp om att snabbt förbättra sin ekonomiska situation.

Dessa faktorer skapar en farlig kombination som kan leda till spelmissbruk, eftersom människor blir beroende av spänningen och möjligheten till ekonomiska vinster som spel erbjuder. Det är viktigt att tackla dessa underliggande orsaker för att minska problemen med spel under ekonomiska nedgångar.

Sårbara individer

Särskilt sårbara för spelproblem är de som står inför arbetslöshet, ekonomisk stress och använder spel som ett sätt att hantera sina problem. Bland dessa grupper är unga män med endast grundskoleutbildning, personer med funktionsnedsättningar och de som har upplevt traumatiska händelser speciellt utsatta.

Studier visar att unga män oftare ägnar sig åt riskfyllda beteenden, inklusive spel, och är mindre benägna att söka hjälp när de har problem. Personer som har upplevt traumatiska händelser kan vända sig till spel som ett sätt att fly från sina smärtsamma minnen eller känslor.

Kombinationen av dessa riskfaktorer, tillsammans med de extra påfrestningarna av arbetslöshet och ekonomisk stress, ökar risken för att utveckla spelproblem. Det är därför avgörande att erbjuda målinriktat stöd och interventioner för dessa sårbara personer för att förebygga och hantera deras spelberoende.

Samhällskostnader och förebyggande åtgärder

Samhällskostnaderna för spelproblem uppskattas vara cirka 9 miljarder SEK år 2021. Detta understryker vikten av att vidta åtgärder på regerings-, regional- och företagsnivå för att förebygga spelproblem och minska dess påverkan på samhället.

Kostnaderna innefattar inte bara ekonomisk börda för individer och deras familjer, utan också belastningen på hälso- och socialtjänsten. För att effektivt hantera denna fråga är det nödvändigt att regeringen tar ansvar och inför politik som främjar ansvarsfullt spelande, inklusive strängare regleringar och ökat stöd för behandlingsprogram.

Företag inom spelbranschen måste också ta sitt ansvar och sätta konsumentskyddet främst, med åtgärder som ålderskontroll och självuteslutning. Förebyggande åtgärder har visat sig vara effektiva för att minska spelproblem, men en omfattande strategi som involverar alla aktörer är nödvändig för att effektivt ta itu med denna fråga och minimera dess påverkan på samhället.

Vikten av ansvarsfullt spelande

För att förhindra spelproblem är det viktigt att främja ansvarsfullt spelande. Det innebär att du bör vara medveten om riskerna och spela med måtta. Om du märker att ditt spelande börjar få negativa konsekvenser för din ekonomi eller ditt liv, är det viktigt att söka hjälp så snart som möjligt.

Det finns många stödresurser tillgängliga för dig om du har spelproblem, och du behöver inte kämpa ensam. Det är också viktigt att företag inom spelbranschen tar sitt ansvar genom att implementera åtgärder som hjälper till att förhindra överdrivet spelande, såsom ålderskontroll och självuteslutningsverktyg.

Regeringens roll i det hela

Regeringen har en central roll när det gäller att tackla spelproblem under ekonomiska nedgångar. Det är viktigt att regeringen inför strängare regleringar som skyddar spelare och minskar riskerna för beroende.

Dessutom bör regeringen öka stödet för behandlingsprogram för dem som redan har problem med spel. Genom att ta dessa åtgärder kan regeringen hjälpa till att minska de samhällskostnader som är förknippade med spelproblem och skydda sårbara individer från att drabbas.

Spelbolagens ansvar

Företag inom spelbranschen har också en viktig roll att spela i att förebygga spelproblem. De bör implementera åtgärder som säkerställer att spelare är tillräckligt gamla och har råd med sitt spelande.

Ålderskontroll är en viktig åtgärd för att förhindra att minderåriga spelar. Dessutom bör företagen erbjuda självuteslutningsverktyg som gör det möjligt för spelare att begränsa sitt eget spelande om de känner att de förlorar kontrollen. Genom att ta dessa åtgärder kan företagen bidra till att skapa en säkrare spelmiljö för alla.

Slutsats

Spelproblem är ett allvarligt problem som kan förvärras under ekonomiska nedgångar. De orsakas av faktorer som arbetslöshet, ekonomisk stress och användning av spel som ett sätt att hantera problem. Sårbara personer, inklusive unga män utan högskoleutbildning, personer med funktionsnedsättningar och de som har upplevt traumatiska händelser, är särskilt utsatta.

Samhällskostnaderna är höga, men genom att främja ansvarsfullt spelande och implementera åtgärder på regerings- och företagsnivå kan vi minska dessa kostnader och skydda de mest sårbara. Det är viktigt att ta problemet med spelmissbruk på allvar och arbeta tillsammans för att lösa det.

Om du känner att du har problem med spelandet, tveka inte att söka hjälp. Du är inte ensam, och det finns resurser som kan hjälpa dig att komma tillbaka på rätt spår.

Olof Eriksson | Uppdaterad: november 24, 2023