Nya siffror från Spelinspektionen visar stora vinster för svenska spelbolag

Spelinspektionen rapporterade nyligen att svenska spelbolag omsatte över 6,8 miljarder kr under det tredje kvartalet föregående år. Det hela avser spelarnas insatser minus de vinster som spelbolagen i fråga betalat ut.

Jämfört med det tredje kvartalet för 2021 motsvarar det hela en påtaglig ökning i form av cirka 7%. Även om siffrorna gällande det gångna året inte är riktigt fastställda antyder det hela att 2022 blir ett rekordår sedan införandet av den svenska licensen.

Samtidigt antyder det hela att flera och fler individer inom riket väljer att söka sig till spel via online casino. Dock saknas adekvata siffror över andelen spelare vilka väljer spelbolag utan licens till förmån för de svenska konkurrenterna.

Anledningen till att spelandet ökar bland svenskar

Enligt utvalda forskningsresultat kan den ökade andelen svenskar vilja väljer att prova lyckas via online casino härleds det hela framför allt till oroligare tider, där b.la ökad inflation, högre räntor, matpriser som skenar utom kontroll bidragit markant till ett ökat spelande.

Genom att söka sig till nätcasinon försöker människor identifiera alternativa sätt när det kommer till att hantera den ökade stressen och oron, framför allt när det kommer till deras privata ekonomi.

Det har tidigare visat sig att spel kan utgöra en form av flykt från andra typer av problem vilka spelaren i fråga kan kämpa med för närvarande. Samtidigt kan spel om pengar komma att öka i samband med oroliga tider.

Föregående härleds framför allt till den ökade tillgängligheten i kombination med en mer aggressiv och intensiv marknadsföring av spel om pengar. Samtidigt erbjuder en hög andel spelbolag möjligheten att spela online.

I och med detta behöver en person inte ens lämna hemmet, något som i sin tur kan komma att leda till att personen i fråga omedvetet väljer att spela mer än vad som anses vara ett sunt förhållningssätt till spel om pengar!

Vad innebär den reglerade svenska marknaden?

När det kommer till den reglerade spelmarknaden för spel inom riket har det hela existerat ända sedan den 1 januari 2019. Förutom introduceringen av den svenska licens som förväntas reglera spelmarknaden inom Sverige, avskaffades även spelmonopolet och ersattes sedermera av ett licenssystem.

Det huvudsakliga målet med den reglerade spelmarknaden var att garantera ett säkert och ansvarsfullt förhållningssätt när det kommer till spel om pengar, samtidigt som spelarnas integritet skyddas.

Krav som måste uppfyllas för att beviljas licensen

För att ett spelbolag ska kunna bedriva sin verksamhet inom rikets gränser måste det aktuella spelbolaget först ansöka och beviljas en svensk licens. Under tiden som ansökan handläggs får spelbolaget inte bedriva en verksamhet som riktar sig till den svenska marknaden.

De krav som ställs för att ett spelbolag ska beviljas den svenska licensen styrs och regleras uteslutande av Spelinspektionen. Myndigheten i fråga ansvarar även för tillsyn via den reglerade spelarkaden.

En annan sak som behöver nämnas är att licenser kan även beviljas för utvalda typer av spelformer, något som inkluderar men begränsas ej till bland annat casino-, bingo- och sportrelaterade spel.

Spellicensen återspeglas även av en stor mängd restriktioner i kombination med en rad begränsningar när det kommer till hur spelen marknadsförs. Enligt politikerna är det huvudsakliga syftet att begränsa risken för att individer utvecklar en form av spelmissbruk.

Högre andel individer med spelproblem

Sedan den svenska licensen infördes har det inträffat en märkbar ökning av individer som kämpar med spelproblem. Även om Spelinspektionen arbetar aktivt för att både förebygga och motverka uppkomsten av dessa problem, har det hela inte fått den verkan man hoppats på.

Det hela innebär att trots införandet av den svenska licensen i kombination med en hårdare reglering av spelbranschen, har de styrande inte kunnat bromsa in den oroväckande utvecklingen av individer med spelproblem.

Just därför menar vi att ytterligare regleringar kommer knappast att bidra till att lösa grundproblemet. Istället riskerar de styrande att indirekt tvinga bort spelarna från den svenska marknaden till spelbolag vilka bedriva en verksamhet utan svensk licens.

Detta kommer i sin tur innebär att spelarna faller utom kontroll, där man inte kommer kunna identifiera hur många spelare som faktiskt riskerar att utveckla en form av skadligt spelbeteende!

En ökad omsättning i kombination med fler avstängda spelare

En intressant aspekt som uppmärksammats på senare tid är att de svenska spelbolagens omsättning ökat i överlag, samtidigt som en betydligt högre andel individer valt att stänga av sig från spel om pengar via tjänsten Spelpaus.

Om du inte är bekant med avstängningstjänsten Spelpaus utgör det hela en obligatorisk del av den svenska licensen. Detta innebär att varje spelbolag som regleras av Spelinspektionen måste ha Spelpaus väl synligt på sin webbplats, inte längre än ett klick från startsidan.

Via Spelpaus är det möjligt att stänga av sig från spel under 1-, 3-, 6- och 12-månader. Själva syftet med avstängningstjänsten är att erbjuda spelarna möjligheten att minska och förebygga risken för spelmissbruk.

Spelinspektionens olika ansvarsområden

Spelinspektionen ansvarar (som redan nämnts) för att utfärda och säkerställa att den svenska licensen följs så som det anges. Myndigheten har även som ansvar att via en regelbunden basis samla information om spelmarknaden.

Samtidigt har även Spelinspektionen rätt att utföra tillsynskontroller hos spelbolag vilka återfinns inom rikets gränser. Myndigheten skall även säkerställa att spelbolaget rättar sig efter rådande lagar och regler, något som b.la. innebär aktivt arbeta mot att bekämpa penningtvätt.

Under åren har dock Spelinspektionen varit föremål för en del kritik - framför allt när det kommer till spelbolag. Ett konkret exempel återspeglas av att myndigheten valde att under den första året som den svenska licensen aktiverades valde Spelinspektionen att bötfälla flera spelbolag för oetisk marknadsföring.

Det intressanta inom sammanhanget är att det inte står klart och tydligt vad som anses som "oetiskt". I och med detta lämnar det hela en del utrymme för diskussion, samtidigt som spelbolagen inte riktigt vet huruvida deras nästa marknadsföringskampanj kommer att resultera i kännbara böter.

Intressant nog har politikerna under åren valt att införa andra förändringar vilka de styrande anser kommer stärka den svenska licensen ytterligare. Tyvärr anser vi att detta är en helt fel väg att gå.

Hårdare regleringar kommer varken att förhindra en ökad andel spelmissbrukare, utan endast bidra till att förvärra problemet genom att tvinga spelarna att söka sig till spelbolag vilka bedriver verksamhet utan den svenska licensen!

Olof Eriksson | Uppdaterad: juni 19, 2023

Om oss

Utanspelpaus.se har vi sedan 2012 arbetat inom online casino, betting och landbaserade casinon, vilket gett oss expertkunskap inom branschen. Vi är inte bara recensenter, utan även passionerade spelare sedan många år.

Utanspelpaus.se är helt oberoende och transparent, utan direkta kopplingar till casinon eller spelbolag. Vår målgrupp är främst svenska spelare som söker casinon utan svensk licens, oavsett om de befinner sig i Sverige eller utomlands.

Spelarens tillfredsställelse är vår prioritet, och vi strävar efter att vara en pålitlig källa för dem som vill utforska casinon utan svensk licens.

18+ logga för vuxna & unga att se vad hemsidan handlar om
© 2020-2023 | Utanspelpaus.se. Alla rättigheter reserverade.