utanspelpaus.se logo

Ny standard ska stärka spelarnas skydd på online casinon

En rad organisationer som fokuserar på behandling av individer vilka lyder av ett påtagligt spelmissbruk har länge efterfrågat en form av standard som avser tillämpas som en form av indikator på den potentiella skadan som tillståndet kan komma att orsaka.

Det hela avser med andra ord möjligheten att enklare och snabbare kunna identifiera uppenbara tecken på att en individ utvecklat en form av spelmissbruk. Ett första utkast till ett sådant förslag har nyligen lagts fram av European Gaming and Betting Association (EGBA).

Samtidigt har medlemsländerna i Comité Européen de Normalisation (CEN), som idag axlar rollen som en standardiseringsorganisation inom Europas gränser, röstat igenom ett annat revolutionerande förslag.

Det hela innebär mer konkret att när spel om pengar kommer upp på agendan, oberoende av vilken form det rör sig om, kommer spelarens integritet och säkerhet att vara betydligt starkare än tidigare.

Förslag på indikatorer enligt European Gaming and Betting Association (EGBA)

När det kommer till så kallade "skadeindikatorer" som EGBA lagt fram återspeglas dessa fritt översatt till svenska i form av följande punkter:

 • Insatsnivåer, något som inkluderar b.la. summor vilka överstiger den etablerade normen.
 • Spelhastighet, där fokus ligger på att identifiera snabba och oregelbundna satsningar.
 • Insättningar, vilka avser bland annat nyttjandet av flera olika betalningsmetoder.
 • Uttag, där förändringar avseende uttagsbelopp kan tyda på att spelaren jagar förluster.
 • Kontakt med kundtjänsten, med ökad aggressivitet, klagomål, begäran om bonus m.fl.
 • Speltid, med betydligt längre sessioner än vad som anses vara normen för närvarande.
 • Förändringar gällande hur spelaren i fråga använder sig av själva plattformen.
 • Användning av verktyg vilka avser insättnings- och förlustgränser, Spelpaus, etc.

Du kan läsa utförligare om de olika indikatorer som EGBA lagt fram genom att följa följande direktlänk.

Kraftfull verktyg mot skador som en följd av överdrivet spelande

I form av verktyg förväntas EGBA användas för att stärka det nuvarande skyddet av spelare, samtidigt som de styrande får möjligheten att enklare komma åt individer som anses befinna sig inom riskzonen.

Det ska dock understrykas att så kallade "skadeindikatorer" är egentligen inget nytt påfund inom branschen, utan har i själva verket använts inom bland annat spel- och hälsobranschen under flera decennier.

När det kommer till den slutliga standarden är det även viktigt att understryka att det hela ämnar nyttjas som ett frivilligt verktyg. Dock kan det komma att bli obligatoriskt genom förändringar i den svenska lagen.

Översikt över EGBA (European Gaming and Betting Association)

Den europeiska branschorganisation för spel och vadslagning med bas i Belgien, Bryssel har fokus på att företräda ledande aktörer vilka erbjuder sina tjänster inom marknaden för spel och betting.

Organisationen i fråga har även ett nära samarbete med både nationella och andra europeiska myndigheter. Tillsammans strävar aktörerna mot en mer reglerad och framför allt kanaliserad spelmarknad, där det gemensamma slutmålet är ett högre spelarskydd.

Enligt Maarten Haijer, generalsekreterare hos European Gaming and Betting Association EGBA gläds organisationen över att Comité Européen de Normalisation (CEN) valt att godkänna EGBA:s förslag kring utarbetningen av en standard gällande skadeindikatorer.

Den aktuella säkerheten för spelare vid spel hos "oreglerade" nätcasinon

I samband med att den svenska licensen infördes den 1 januari 2019 blev det uppenbart att politikerna sakta men säkert gjorde sitt yttersta för att svartmåla alla de spelbolag vilka ej kontrollerades av Spelinspektionen.

Genom att förhålla sig till sådana aktörer som "oreglerade" hade man en förhoppning att förmå spelarna att välja de spelbolag vilka led under den svenska licensen, samtidigt som man valde bort de "oreglerade" aktörerna.

Även om den aktuella säkerheten är högre hos svenska spelbolag är själva termen "säkerhet" missvisande. När vi talar om "säkerhet" syftar vi på den säkerhet som värnar om att skydda spelarna från att utveckla skadliga spelmönster.

Även om spelbolag utan licens erbjduer exempelvis möjligheten att stänga av sig från spel från deras plattform, tillhandahåller de ingen central system i likhet med den svenska avstängningsregistret - Spelpaus - som för övrigt endast spelbolag vilka regleras av Spelinspektionen får tillhandahålla.

I övrigt är spelbolag utan svensk licens minst lika säkra som de vilka kontrolleras av just Spelinspektionen. Det förutsätter dock att de lyder under en av de internationellt mest auktoritära utfärdare i form av exempelvis Malta Gaming Authority (MGA).

Kort om Spelinspektinen och deras arbete

Spelinspektionen utgör själva navet i den reglering som spelbolagen måste rätta sig efter för att kunna bedriva sin verksamhet inom rikets gränser. Förutom att säkerställa att spelbolagen anammar en sund spelkultur, förväntas Spelinspektionen även verka för att motverka spelmissbruk.

Det hela ämnar myndigheten uppnå genom att ställa krav på hur spelformen ska vara utformat, genomföra slumpmässiga stickkontroller, samla in data om verksamheterna via en rad andra myndigheter, för att i slutändan kunna genomgå en objektiv bedömning..

Härnäst återger vi i korthet de kärndelar som Spelinspektionen ska arbeta efter för enklare förståelse:

 • Reglering av operatörerna: Spelinspektionen har i uppgift att reglera de speloperatörer vilka verkar inom rikets gränser. Det hela innebär b.la krav på användarfullt spel, att värna om spelarnas säkerhet, en högre nivå av integritet m.fl.
 • Ansvarsfullt spelande: Alla operatörer vilka bedriver en verksamhet inom rikets gränser där fokus ligger på att erbjuda spel om pengar måste arbeta aktivt mot ansvarsfullt spelande.
 • Återkommande tillsynskontroller: Spelinspektionen kommer som en del av sitt uppdrag att genomföra regelbundna inspektioner av de spelare som bedriver en verksamhet inom rikets gränser.
 • Forskning och statistik: Spelinspektionen förväntas även att samla in aktuell data om spelmarknaden inom rikets gränser. Det hela kommer att användas för att enklare kunna bedöma riskerna för spelmissbruk.
 • Samarbete med andra instanser: Tillsynsmyndigheten förväntas även att ha ett nära samarbete med andra myndigheter och organisationer för att kunna motverka risken för spelmissbruk.
Linus | Uppdaterad: november 23, 2023