utanspelpaus.se logo

Ansvarsfullt spelande 

Ansvarsfullt spelande är en ganska bred term, men ämnar på en generell plan att skydda spelarna från alla de risker vilka ofta förknippas i samband med spel om pengar. Några av de element som det hela tenderar att fokusera på utgörs av:

  • Hur stor mängd pengar som man ämnar spendera på spelandet.
  • Hur mycket tid som man spenderar på de spel som tillhandahålls.
  • Hur mycket pengar som du väljer att satsa på de spel som erbjuds.

Du kan förhålla dig till ansvarsfullt spelande på flera olika sätt. Om du spelar hos ett spelbolag som för närvarande lyder under den svenska spellicensen så kan du räkna med att få ta del av adekvata verktyg vilka krävs för att kunna spela "ansvarsfullt".

En viktig aspekt när det kommer till att spela ansvarsfullt är att förhålla sig till det hela i form av ett realistiskt förhållningssätt. Om du reflekterar över den realistiska chansen när det kommer till att vinna stort så är det ganska uppenbart att den ligger på mikroskopiska nivåer.

Poängen med det hela är att man i form av spelare måste dra sitt strå till stacken och säkerställa att man varken försöker jaga ikapp sina förluster men heller ej ha övermodiga förhoppningar gällande de potentiella vinsterna för den delen.

Om du har som mål att få ta del av en positiv och adekvat spelupplevelse så är det av yttersta vikt att spela ansvarsfullt redan från början. Hos alla de spelbolag vilka för närvarande verkar under den svenska spellicensen så ska det finnas information definierad gällande ett ansvarsfullt spelande.

Detta är dock inte allt utan man ska även i form av spelare kunna erhålla adekvat hjälp om hur man faktiskt går tillväga för att spela ansvarsfullt. Även om spelbolaget i fråga har ett stort ansvar så är det ändå spelaren i fråga som i slutändan måste förhålla sig till det hela på ett "ansvarsfullt" sätt.

 

Begräsningar under ditt spelande

När du väljer att spela hos ett online casino så finns det ett antal begränsningar vilka du måste rätta dig under. Samtidigt så finns det även ett flertal begränsningar för vilka du själv kan bestämma hur det hela ska utformas.

När du väljer att spela hos ett online casino som för närvarande lyder under en svensk spellicens så är det obligatoriskt att definiera dina insättningsgränser för varje dag, vecka och månad som du maximalt kan spela för.

Detta hela innebär att om du exempelvis önskat att få sätta in högst 100 kr per dag så kommer du inte att kunna spela mer förrän nästa dag, då du återigen kan välja att sätta in ett belopp på maximalt 100 kr.

Det hela är en form av krav som ämnar förhindra spelare att göra av med mer pengar än vad de faktiskt har råd att spendera. En avgörande faktor för att det hela ska bära frukt är dock att man definierat realistiska gränser för det hela.

Det existerar ett stort antal spelbolag vilka även erbjuder andra former av begränsningar som man kan välja att upprätta för ens spelkonto, där en av de mest populära utgörs av en funktion som implicerar på att tidsbegränsa spelandet.

Själva funktionen fungerar på det sättet att man definierar hur lång tid som man får spela för varje dag och precis som i likhet med insättningsgränser som nämnts tidigare så måste man vänta tills nästa dag när den definierade speltiden har överskridits.

Detta är dock inte allt utan ett flertal spelbolag erbjuder dig även möjligheten att definiera dina förlustgränser, något som i sin tur innebär att om du genererar en storvinst så kommer du ändå inte att kunna göra dig av med hela beloppet om du definierat dina förlustsgränser under ett tidigare skede.

Så söker du hjälp vid spelproblem

När man problem med sitt spelande eller misstänker att man för närvarande håller på att utveckla ett icke-hälsosamt spelbeteende så har man möjligheten att söka professionell och kostnadsfri hjälp hos de organisationer vilka för närvarande verkar inom rikets gränser.

För att bekanta dig med det hela så kommer vi i denna guide att illustrera dessa på en övergripande nivå för att uppmärksamma dig med de val som du har för närvarande när det kommer till det hela.

Stödlinjen

Som spelare så kan man välja att ringa, skriva ett meddelande i form av e-post eller initiera en kontakt via plattformen livechatt om man för närvarande oroar sig över sitt spelande. Själva kontakten som initieras med Stödlinjen är helt anonym och kostnadsfri. Stödlinjen anses inom sammanhanget utgöra den första steget mot att få bukt med sitt beroende.

Du kan även göra ett självtest för att utvärdera huruvida du riskerar att utveckla ett spelberoende. Själva testet är helt anonymt men kan vara ytterst värdefullt eftersom den kan nyttja till att bringa mer klarhet i ens nuvarande spelvanor. Detta är dock inte allt utan man kan även få ta del av ett självhjälpsprogram som i sin tur utgörs av följande delar:

  • Logg över spelandet
  • Verktyg för en högre motivation
  • Alternativa former av aktiviteter
  • Plan för att hantera återfall
  • Påminnelser om själva programmet
  • Ett skräddarsytt nyhetsbrev

Besök stödlinjen: https://www.stodlinjen.se/

Spelpaus

När det kommer till Spelpaus så har vi redan inledningsvis berört organisationen kortfattat. Det hela har kommit att bli ett av de viktigaste verktyg när det kommer till att motverka skadliga spelmönster.

Den lämpar sig som ett kraftfullt verktyg när man i form av spelare upplever att man tappat kontroll övers sitt spelande. Genom att utesluta dig från spel om pengar via Spelpaus så kommer du att per automatik blockera dig från alla de spelbolag vilka lyder under den svenska spellicensen, både online och hos landbaserade aktörer.

Besök Spelpaus: https://www.spelpaus.se/

Spela lagom

Spela Lagom kontrolleras av Svenska spel och ämnar främja ett schyst, säkerhet och sunt spelande. Organisationen fokuserar mycket på att jobba förebyggande för att begränsa risken för ett skadligt spelbettende genom att utbilda individer om ämnet i fråga.

Man fokuserar b.la på att belysa vad ett spelberoende faktiskt är för något, hur det hela uppstår samt även vilka åtgärder som man själv kan vidta för att undvika det hela. Spela Lagom tillhandahåller ej en kontaktcenter i likhet med föregående organisationer dock utan sammanför dig med likasinnade vilka kan hjälpa dig få kontroll över det hela.

Besök Spela Lagom: https://www.spelalagom.se/

Gamblers anonymous

Gamblers Anonymous är en organisation som även benämns för som Anonyma Spelare och är i själva verket en systerorganisation till den betydligt mer kända Anonyma Alkoholister. Man följer ett 12-stegsprogram i nära kontakt med likasinnade.

Det hela är förstås helt kostnadsfritt och statligt subventionerat där det enda som krävs för att man ska bli en del av den sammansvetsade gruppen är en vilja om att frigöra sig själv från sitt beroende. För närvarande så kan man även delta digitalt via plattformen Zoom.

Besök Gamblers Anonymous: https://www.gamblersanonymous.se/

Sustainable care

Sustainable Care är en organisation som jobbar både med att motverka spelberoende och andra typer av problem. Det hela är helt kostnadsfritt att ta del av där man får delta i sin egen takt.

Man jobbar med ett online baserat behandlingsprogram (KBT) som fortgår under 8 veckor där man i form av spelare får ta del av ett omfattande stöd i form av en utbildad terapeut. Man skräddarsyr även själva behandlingen via de telefonsamtal som äger rum en gång per vecka i form av fördjupningar och anpassningar.

Besök Sustainable Care: https://sustainablecare.se/

Spelberoendes riksförbund

Denna organisation riktar sig till all de som önskar få stöd och hjälp med sitt spelberoende där även anhöriga kan delta. Man håller veckovisa självhjälpsmöten utan att man debiteras några avgifter för sitt deltagande

Spelberoendes riksförbund anordnar sammankomster via plattformen Zoom. Man kan även välja att delta genom sin portabla enhet, förutsatt att man har tillgång till en stabil uppkoppling samt har möjligheten att ladda ner Zoom-appen.

Besök Spelberoendes riksförbund: https://spelberoende.se/

Slutsats

När det kommer till ansvarsfullt spelande så har både spelbolaget och den drabbade ett lika stort ansvar att jobba enhetligt mot att få bukt med problemet. När det kommer till spelbolagen så förväntas dessa tillhandahålla adekvat verktyg för att stävja ohälsosamma spelbeteenden.

Vänder man på det hela så har den drabbade ett lika stort ansvar att ta del av de verktyg som erbjuds samt verkligen anstränga sig föra att få bukt med sina spelproblem. I slutändan så måste alla samarbeta synkroniserat för att uppnå slutmålet.

Kontakta oss om du har frågor.